ติดต่อสอบถาม HOTLINE : 063-269-9532 HOTLINE 2 : 096-262-6553 ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมง 

                     


               
                         

                 
                                                                                                                                                                                 Formula CM (BOQ)                                                           Forma 
                                เหมาะสำหรับธุรกิจก่อสร้างขนาดกลาง                               เหมาะสำหรับธุรกิจ ERP 

                                                                           
                                          Autoflight CM (BOQ)                                               Formula Winning (Accounting)
                                เหมาะสำหรับธุรกิจก่อสร้างขนาดเล็ก                                 เหมาะสำหรับบริหารบัญชีสำนักงาน
 

 
                                          ด้วยความสามารถอันโดดเด่นของกลุ่มผลิตภัณฑ์ ในเครือ Crystal Software บวกกับภาพการทำงานของระบบที่                                                                                       ชัดเจน เรียบง่าย และลดขั้นตอนการทำงานอย่างถึงที่สุด มีความถูกต้องตรงตามหลักการบัญชี และภาษีอากร ใช้งานง่าย เรียนรู้ได้เร็ว                                                                     ดังนั้นซอร์ฟแวร์ทุกรุ่นที่อยู่ในกลุ่มฯ จึงได้รับความไว้วางใจจากธุรกิจทั่วไป ทั้งเอกชนและรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแบบซื้อมาขาย                                                                           ไป,บริการ,ผลิตและธุรกิจอื่นๆ โปรแกรมของเราก็สามารถที่จะยืดหยุ่นปรับใช้กับธุรกิจได้อย่างหลากหลาย แม้ว่างานบัญชีของคุณจะซับ                                                                  ซ้อนเพียงใดโปรแกรมฯ ของเราก็รับมือได้อย่างสบาย

                                          จากความยอมรับของธุรกิจบวกกับการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง ส่งผลให้ ธุรกิจส่วนใหญ่ให้การตอบรับในการใช้ผลิตภัณฑ์ในเครือ
                                 Crystal Software กว่า 20,000 Licenses อีกทั้งลูกค้าเหล่านี้ยังคงให้ความพอใจ ในผลิตภัณฑ์ และบริการของทางบริษัทฯ เป็นอย่างดี
                                 อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันซอฟท์แวร์ในกลุ่มฯ นั้น เป็นโปรแกรมที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด และเป็นผู้นำซอฟท์แวร์เฮ้าส์ในเมืองไทยในขณะนี้
                                                                     

             
SaleOffice : 144/9 ซ.รามคำแหง 112 ถ.รามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
TEL : 02-115-4561  ,  FAX : 02-115-6149 HOTLINE : 063-269-9532 HOTLINE 2 : 096-262-6553
E-MAIL : yapa.pa@hotmail.com , info@pispoise.com 


© Copyright 2013 www.pispoise.com All Rights Reserved 
Current Pageid = 1